Betonindustrie B.V. Concrelit | Pluggematen 8 | 8331 TV Steenwijk | Tel. 0521-514922 | Fax. 0521-517515


Archief

Home - Nieuws - Archief

Open Dag C6-stal in Hallum

VOF Aarts in Hallum stelde de stal open voor publiek op zaterdag 23 april jl.


Ruim 2000 belangstellenden namen een kijkje in de stal voor 200 melkkoeien en 159 stuks jongvee.


De MDV-stal heeft 308 ligboxen en 275 voerplaatsen.
De emissie-arme Profielvloer C6 van Concrelit wordt geschoven met een vaste
schuif. Hiervoor is een kettingsleuf aangebracht in de vloer.
Voorts heeft de familie Aarts een sproeisysteem aangebracht in de voet van
de ligboxen.Uitnodiging Open dag in Weerselo

Op vrijdag 6 november a.s. zet het melkveebedrijf van de familie Brummelhuis haar deuren open tijdens een Open Dag.


Wat is er te zien:

 • 0-6-0 ligboxenstal met 141 ligplaatsen
 • Profielvloer C6 en C6 balken van Concrelit Stalvloeren (Steenwijk)
 • Strohok voor meedraaiende zorggroep
 • 2 x Lely Astronaut A4 melkrobots
 • Lely Discovery mestschuif met sproei-installatie
 • Meadow Next Koematras

Wanneer:
Vrijdag 6 november 2015 van 10.00-16.00 uur

Plaats:
Lemseloseveldweg 5, WeerseloFocus op emissiearme vloeren

Concrelit wijzigt met ingang van 1 juli 2015 het assortiment.


 

Met het oog op de ontwikkelingen in de stallenbouw en de aanstaande
strengere normen die in dat kader worden gehanteerd, heeft Concrelit
besloten zich volledig te richten op de ontwikkeling, productie en
levering van emissiearme vloersystemen. Dit betekent dat het
assortiment met ingang van 1 juli 2015 wordt aangepast.


Profielvloeren

De Concrelit Profielvloeren C1, C3, C6, C7 en C10 vormen de basis
van het assortiment. Inmiddels zijn er twee nieuwe systemen in
ontwikkeling waarover we in de loop van 2015 verwachten
te kunnen berichten.


Onderslagbalken
Deze maken onderdeel uit van het leveringsprogramma met
emissiearme vloeren en zijn in combinatie met deze vloeren
leverbaar.


Opstortvloeren
Deze worden al op projectbasis en op maat geproduceerd en
geleverd.


Roostervloeren

De traditionele roostervloeren zoals plaatroosters, stroroosters en
voergangroosters zijn niet langer 'uit voorraad' leverbaar en worden
uitsluitend op projectbasis en op aanvraag geleverd.


Boxdekken

Prefab boxdekken en diepstrooiselboxen worden uitsluitend op
projectbasis en op aanvraag geleverd in combinatie met emissiearme
vloeren.


Meer informatie

Voor meer informatie over de assortiment wijzigingen kunt u contact
opnemen met onze medewerkers, telefoon (0521) 514 922.Nieuw magazine Boer en Vloer

Concrelit presenteert nieuw magazine over stalvloeren in de praktijk


Over emissiearme stalvloeren wordt veel gezegd en misschien nog wel meer geschreven.
Fabrikanten spreken meest louter lovende woorden over hun producten. Wij pakken het
anders aan en presenteren ons eigen magazine, getiteld Boer en Vloer, inclusief vier
video’s waarin melkveehouders hun complete ervaring over hun stalvloer delen.

Als producent en leverancier van stalvloeren speelt Concrelit een belangrijke rol op de
Nederlandse agrarische markt. Of nieuwe vloeren echt zo goed zijn als de fabrikant beweert,
kan alleen de boer beoordelen die ze gebruikt. Daarom trokken wij de stoute schoenen aan
en lieten vier boeren openlijk hun ervaringen vertellen. Ervaringen waarin de positieve
elementen van de Concrelit-vloeren naar voren komen, maar ook zaken waar de boeren
tegen aanlopen en die voor verbetering vatbaar zijn.

Deze verhalen zijn opgetekend in een lekker leesbaar magazine met de titel Boer en Vloer,
stalvloeren in de praktijk.
In het magazine wordt verder aandacht besteed aan het hoe en waarom van emissiearme
vloeren, het nut van goede kwaliteit rubber en het proces van hoe een emissiearme stalvloer
tot stand komt. Deze combinatie van artikelen maakt het blad een must voor een ieder die
voor de keuze staat welke stalvloer geschikt is in zijn of haar situatie. Het magazine wordt
op de beurs in Hardenberg geïntroduceerd.

De eerste exemplaren zijn uitgereikt aan de veehouders die meegewerkt hebben aan het magazine.

  Persbericht AGRAB over Eurocodes

De Vereniging van Fabrikanten van Agrarische Betonwaren AGRAB heeft
op donderdag 17 juli een persbericht verzonden over de invoering van de
Eurocodes.


Voor meer informatie over de verplichte Eurocode en de betekenis hiervan
voor de producten van Concrelit Stalvloeren verwijzen wij u naar de
informatieflyer die u - evenals het persbericht - onderstaand kunt downloaden.

Download informatieflyer Concrelit over Eurocodes

Download persbericht AGRABConcrelit producten voldoen aan Eurocode

 

Als gevolg van de nieuwe BRL 2812, die op 21 maart 2014 bindend is
verklaard, is het KOMO-certificaat van Concrelit vernieuwd.


Alle in dit certificaat genoemde producten zijn opnieuw berekend en
beoordeeld door KIWA. De agrarische betonproducten van Concrelit
Stalvloeren voldoen daarmee tevens aan de Eurocode, de Europese
norm waaraan alle agrarische betonproducten per 1 juli 2014 verplicht
moeten voldoen.
De berekeningen volgens de Eurocode hebben vooral geleid tot
strengere eisen voor de dwarskrachtcapaciteit. De verscherping van
de normen moet leiden tot sterkere en nog veiligere betonproducten.

In onze speciale brochure treft u de relevante informatie aan. 

Download KOMO-certificaat
Download brochure

 Concrelit Stalvloeren op de beurs

 

Concrelit Stalvloeren is de komende periode present op de grote agrarische beurzen.


 • Agro Expo
  TT-Hall Assen
  16 december t/m 18 december 2014

 • Noord-Nederlandse Landbouwbeurs
  WTC Leeuwarden
  10 t/m 13 december 2014

Wij heten alle bezoekers van harte welkom.Nieuwe filmpjes Profielvloeren

De afgelopen periode zijn nieuwe filmpjes gemaakt in diverse emissiearme
stallen. Via onderstaande links kunt u de filmpjes online bekijken.


1. Profielvloer C6 met mestrobot (Lely)
2. Profielvloer C3 met mestrobot (GEA/De Boer Stalinrichting)
3. Profielvloer C6 met mestrobotNieuwe richtlijnen en normen MDV

 

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is per 1 januari 2012 vernieuwd. De criteria en beoordelingsrichtlijnen zijn op verschillende punten aangescherpt, uitgebereid en verduidelijkt.


Indien u wilt weten op welke onderdelen de producten van Concrelit Stalvloeren punten scoren op de Maatlat kunt u een mail sturen aan info@concrelit.nl. Per ommegaande ontvangt u van ons een overzicht.Prefab eindwand voor diepstrooiselboxenOm het prefab assortiment compleet te maken, levert Concrelit sinds kort ook prefab eindwanden voor de diepstrooiselboxen. Deze eindwanden worden geleverd met een volledige diepstrooiselbox zodat de kans op kantelen tijdens de verwerking tot een minimum wordt beperkt.
Concrelit in het nieuws

De nieuwe emissiearme vloeren en de diepstrooiselboxen van Concrelit zijn de afgelopen tijd volop in het nieuws geweest. Via onderstaande link stellen wij de bezoekers van onze website deze informatie graag ter beschikking.


Artikel Agrabeton, Uitbreiding emissiearme vloeren, december 2011
Artikel Stallenbouw, 8 emissiearme Profielvloeren, december 2011
Artikel Stallenbouw, Keuzemenu vloeren en diepstrooiselboxen, december 2011
Artikel Melkvee.nl, september 2012Een duurzame wereld begint bij jezelf

“Een duurzame wereld begint bij jezelf”. Vandaar dat wij in 2011 vervolgstappen hebben gemaakt om ons bedrijf en haar omgeving nog duurzamer te maken.
Zo zijn wij in 2011 overgestapt op Groene Stroom, hebben we een aantal bedrijfsauto’s aangeschaft die zijn voorzien van BlueMotion Technology en hebben we voorbereidingen getroffen om het papierverbruik drastisch te verminderen. De effecten van een aantal inspanningen zijn verwerkt in onze CO2 Footprint 2011 die u elders op onze website aantreft.


Duurzame betonproducten
Op productieniveau hebben we vorderingen geboekt met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame prefab betonproducten. Wij hebben ons nadrukkelijk ten doel gesteld om binnen afzienbare tijd een aantal producten volledig CO2-neutraal te kunnen produceren.

Bedrijvenambassadeur Oxfam Novib
De keuzes die wij gemaakt hebben passen volledig in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In dat verband maken we melding van het feit dat wij sinds maart 2012 Bedrijvenambassadeur zijn van Oxfam Novib. Deze organisatie zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden. Dankzij hun microfinancieringsprogramma krijgen ondernemende mensen daar een klein krediet. En daarmee krijgen ze de kans een eigen bedrijfje én een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zo kunnen mensen zelf bouwen aan hun eigen toekomst én dat van hun land. Als bedrijvenambassadeur steunen wij dit alles.
KOMO-certificaat van Concrelit vernieuwdHet KOMO-certificaat van Concrelit is op 1 december 2012 vernieuwd en uitgebreid met een aantal nieuwe agrarische betonproducten. Het certicaat geeft volledige zekerheid aan de opdrachtgevers dat de agrarische betonproducten van Concrelit in hun toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en het Besluit bodemkwaliteit.


Kwaliteit en continuïteit
Concrelit Stalvloeren hecht sterk aan de certificering omdat haar klanten hierdoor geen enkele twijfel hoeven te hebben over de kwaliteit van de agrarische producten die Concrelit produceert en levert. "We horen regelmatig dat partijen producten aanbieden zonder certificaat. Je moet je dan als opdrachtgever serieus afvragen of deze producten wel voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Want wie weet in dat geval hoeveel wapening er in de vloeren zit? En wat de dekking is? Hoeveel cement wordt er toegevoegd? Ik zou dat soort zaken absoluut willen weten", aldus algemeen directeur Henk Jan Röfekamp. Een certificaat geeft zekerheid en betekent dat de opdrachtgever met een betrouwbare organisatie te maken heeft die voortdurend onder controle staat van de certificerende instantie. "Ons beleid is gericht op continuïteit en op lange termijn. We zijn al 54 jaar actief in de agrarisch markt en kunnen ons niet veroorloven dat de kwaliteit van onze producten ter discussie zou komen te staan".
.
Download KOMO-certificaatPersoonlijke excursie naar praktijkstallen

 


Om de juiste keuze te kunnen maken voor een emissiearm vloersysteem, is een bezoek aan een Concrelit-praktijkstal onontbeerlijk. Wij nodigen veehouders, adviesbureaus en aannemers van harte uit voor een persoonlijke excursie naar onze praktijkstallen. Heeft u weinig tijd maar wilt u toch al onze vloeren zien? Een bezoek aan onze demotuin in Steenwijk is zeker de moeite waard. Voor een afspraak neemt u contact op met Hielke Kerstma of Hans Schaaf, telefoon (0521) 514 922 of email info@concrelit.nl