Betonindustrie B.V. Concrelit | Pluggematen 8 | 8331 TV Steenwijk | Tel. 0521-514922 | Fax. 0521-517515


Actueel

Home - Nieuws - Actueel

Open Dag C6-stal in Hallum

VOF Aarts in Hallum stelde de stal open voor publiek op zaterdag 23 april jl.


Ruim 2000 belangstellenden namen een kijkje in de stal voor 200 melkkoeien en 159 stuks jongvee.


De MDV-stal heeft 308 ligboxen en 275 voerplaatsen.
De emissie-arme Profielvloer C6 van Concrelit wordt geschoven met een vaste
schuif. Hiervoor is een kettingsleuf aangebracht in de vloer.
Voorts heeft de familie Aarts een sproeisysteem aangebracht in de voet van
de ligboxen.Focus op emissiearme vloeren

Concrelit wijzigt met ingang van 1 juli 2015 het assortiment.


 

Met het oog op de ontwikkelingen in de stallenbouw en de aanstaande
strengere normen die in dat kader worden gehanteerd, heeft Concrelit
besloten zich volledig te richten op de ontwikkeling, productie en
levering van emissiearme vloersystemen. Dit betekent dat het
assortiment met ingang van 1 juli 2015 wordt aangepast.


Profielvloeren

De Concrelit Profielvloeren C1, C3, C6, C7 en C10 vormen de basis
van het assortiment. Inmiddels zijn er twee nieuwe systemen in
ontwikkeling waarover we in de loop van 2015 verwachten
te kunnen berichten.


Onderslagbalken
Deze maken onderdeel uit van het leveringsprogramma met
emissiearme vloeren en zijn in combinatie met deze vloeren
leverbaar.


Opstortvloeren
Deze worden al op projectbasis en op maat geproduceerd en
geleverd.


Roostervloeren

De traditionele roostervloeren zoals plaatroosters, stroroosters en
voergangroosters zijn niet langer 'uit voorraad' leverbaar en worden
uitsluitend op projectbasis en op aanvraag geleverd.


Boxdekken

Prefab boxdekken en diepstrooiselboxen worden uitsluitend op
projectbasis en op aanvraag geleverd in combinatie met emissiearme
vloeren.


Meer informatie

Voor meer informatie over de assortiment wijzigingen kunt u contact
opnemen met onze medewerkers, telefoon (0521) 514 922.Nieuw magazine Boer en Vloer

Concrelit presenteert nieuw magazine over stalvloeren in de praktijk


Over emissiearme stalvloeren wordt veel gezegd en misschien nog wel meer geschreven.
Fabrikanten spreken meest louter lovende woorden over hun producten. Wij pakken het
anders aan en presenteren ons eigen magazine, getiteld Boer en Vloer, inclusief vier
video’s waarin melkveehouders hun complete ervaring over hun stalvloer delen.

Als producent en leverancier van stalvloeren speelt Concrelit een belangrijke rol op de
Nederlandse agrarische markt. Of nieuwe vloeren echt zo goed zijn als de fabrikant beweert,
kan alleen de boer beoordelen die ze gebruikt. Daarom trokken wij de stoute schoenen aan
en lieten vier boeren openlijk hun ervaringen vertellen. Ervaringen waarin de positieve
elementen van de Concrelit-vloeren naar voren komen, maar ook zaken waar de boeren
tegen aanlopen en die voor verbetering vatbaar zijn.

Deze verhalen zijn opgetekend in een lekker leesbaar magazine met de titel Boer en Vloer,
stalvloeren in de praktijk.
In het magazine wordt verder aandacht besteed aan het hoe en waarom van emissiearme
vloeren, het nut van goede kwaliteit rubber en het proces van hoe een emissiearme stalvloer
tot stand komt. Deze combinatie van artikelen maakt het blad een must voor een ieder die
voor de keuze staat welke stalvloer geschikt is in zijn of haar situatie. Het magazine wordt
op de beurs in Hardenberg geïntroduceerd.

De eerste exemplaren zijn uitgereikt aan de veehouders die meegewerkt hebben aan het magazine.

  Persbericht AGRAB over Eurocodes

De Vereniging van Fabrikanten van Agrarische Betonwaren AGRAB heeft
op donderdag 17 juli een persbericht verzonden over de invoering van de
Eurocodes.


Voor meer informatie over de verplichte Eurocode en de betekenis hiervan
voor de producten van Concrelit Stalvloeren verwijzen wij u naar de
informatieflyer die u - evenals het persbericht - onderstaand kunt downloaden.

Download informatieflyer Concrelit over Eurocodes

Download persbericht AGRABConcrelit producten voldoen aan Eurocode

 

Als gevolg van de nieuwe BRL 2812, die op 21 maart 2014 bindend is
verklaard, is het KOMO-certificaat van Concrelit vernieuwd.


Alle in dit certificaat genoemde producten zijn opnieuw berekend en
beoordeeld door KIWA. De agrarische betonproducten van Concrelit
Stalvloeren voldoen daarmee tevens aan de Eurocode, de Europese
norm waaraan alle agrarische betonproducten per 1 juli 2014 verplicht
moeten voldoen.
De berekeningen volgens de Eurocode hebben vooral geleid tot
strengere eisen voor de dwarskrachtcapaciteit. De verscherping van
de normen moet leiden tot sterkere en nog veiligere betonproducten.

In onze speciale brochure treft u de relevante informatie aan. 

Download KOMO-certificaat
Download brochure

 Nieuwe filmpjes Profielvloeren

De afgelopen periode zijn nieuwe filmpjes gemaakt in diverse emissiearme
stallen. Via onderstaande links kunt u de filmpjes online bekijken.


1. Profielvloer C6 met mestrobot (Lely)
2. Profielvloer C3 met mestrobot (GEA/De Boer Stalinrichting)
3. Profielvloer C6 met mestrobot